Integritetspolicy

Kundregister

I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras med personuppgifter i Al Dentes kundregister. Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att Al Dente ska kunna informera om pågående och kommande kurser och andra evenemang. Om du vill avböja information, meddela Al Dente skriftligen.

Klassisk visning